Tájékoztatás magasabb összegű családi pótlékról

A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek (személy) után magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak a betegség fennállásáig, illetőleg a gyermek 18. életévének betöltéséig. 

Ki minősül tartósan betegnek?

Az a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, aki 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról jogszabályban nevesített betegsége illetve fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre vagy gondozásra szorul. A jogszabály honlapunkról (www.pibe.hu) megnyitható.

Az a 18 évesnél idősebb személy, aki a 18. életévének betöltése előtt munkaképességét legalább 67 %-ban elveszítette, legalább 50 %-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek egészségi állapota a rehabilitációs hatóságminősítése alapján a 18. életév betöltése előtt sem haladja meg az 50 %-os mértéket, és ez az állapot legalább egy éve tart, vagy előreláthatólag legalább egy évig fennáll.

Teendők:

  • A gyermeke után Önnek már bizonyára folyósítanak alanyi jogon járó családi pótlékot.
  • A szakkórház, vagy szak ambulancia által kiállított dokumentummal, (esetünkben a Szent László Kórház Immundefektus és Gyermekhaematológiai szakrendelése által kitöltött dokumentummal) jelentkezni kell a megyeileg illetékes Kormányhivatal Családtámogatási Osztály Ügyfélszolgálatán ( régi neve Magyar Államkincstár MÁK), vagy Kormányablaknál, vagy az illetékes Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalánál és benyújtani a formanyomtatványt.
  • Vinni kell magunkkal az igénylő szülő személyi-, TAJ-, lakcím- adókártyáját eredeti dokumentumban és fénymásolatban is és a gyermek születési anyakönyvi kivonatát és TAJ kártyáját.
  • 18 évnél idősebb személy esetén a Rehabilitációs Hatóság által kiállított dokumentumokkal együtt kell jelentkezni a a megyeileg illetékes Kormányhivatal Családtámogatási Osztály Ügyfélszolgálatán ( régi neve Magyar Államkincstár MÁK), vagy Kormányablaknál, vagy az illetékes Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalánál és benyújtani a formanyomtatványt.
  • Vinni kell magunkkal az igénylő személy személyi-, TAJ-, lakcím- adókártyáját eredeti dokumentumban és fénymásolatban is és a születési anyakönyvi kivonatát és TAJ kártyáját.

 

Egyéb jogosultságok:

  • Utazási kedvezmény: Ezután Ön kap postán egy határozatot (ezt jól meg kell őrizni) és egy világosbarna plasztik kártyát, ami a kedvezményes utazásra jogosít. Helyi közlekedés a jogosult gyermeknek (személynek) teljesen ingyen vehető igénybe, plusz egy fő kísérővel együtt. Távolsági közlekedés pedig plusz egy fő kísérővel 90 %-os kedvezménnyel vehető igénybe.
  • Közgyógyellátás: Fel kell keresni a beteg háziorvosát, és kérni kell tőle igazolást a havi gyógyszerekről. A háziorvosnak le kell írnia a beteg által szedett gyógyszerek nevét, dózisát és adagolását. Minden gyógyszert le kell írni. Azt is, amit a háziorvos és azt is, amit szakorvos rendelt el. Erre a háziorvos számítógépes programjában található nyomtatvány. Ezt lezárt és lepecsételt borítékban kapja meg a beteg. Otthon kell írni egy kísérő levelet, ami tartalmazza a kérelem okát. Utána fel kell keresni a területileg illetékes Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalát, és ügyfélfogadási időben be kell adni a kérelmet, és a háziorvosi igazolást.
  • Étkezési térítési díjkedvezmény: bölcsődébe, óvodába és általános vagy középiskolába járó gyermek az intézményben igénybe vett étkezésre kedvezményesen jogosult. A fent említett határozatot be kell mutatni az intézmény gazdasági irodájában, és ott intézik a továbbiakat.
  • Ingyenes tankönyv ellátás: az általános és középiskolába járó gyermek részére ingyenesen jár a tankönyv. A fenti határozatot be kell mutatni az osztályfőnöknek vagy az intézmény gazdasági irodájában. Ott intézik a továbbiakat. Ezek a tankönyvek általában használt könyvek és a tanév végén vissza kell adni az iskolának.

 

Kérelem a közgyógyellátás jogosultságára

Igazolás tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermekről