Gyermekgondozást Segítő Ellátás (régi neve: GYES)

Azon szülők, akik tartósan beteg gyermekük után magasabb összegű családi pótlékban részesülnek, jogosultak GYES-re, a tartósan beteg gyermekük 10. életévének betöltéséig. Egyéb esetben a gyermek 3 éves koráig jár a GYES. Az ellátást legfeljebb 2 gyermek után lehet folyósítani. Egyazon várandósságból született ikergyermekeket egy gyermekként kell figyelembe venni, ezért így a később született testvér után is megállapítható a GYES.

 

Teendők:

  • Jelentkezni kell megyeileg illetékes Kormányhivatal Családtámogatási Osztály Ügyfélszolgálatán (régi neve Magyar Államkincstár MÁK), vagy Kormányablaknál, vagy az illetékes Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalánál és benyújtani a formanyomtatványt.  Ez a tájékoztatónk alján megnyitható.
  • Vinni kell eredeti dokumentumban és fénymásolatban is az igénylő szülő személyi-, TAJ-, lakcím- adókártyáját, és a gyermek születési anyakönyvi kivonatát és TAJ kártyáját. Ha még nem intézte el a tartósan beteg gyermeke részére a magasabb összegű családi pótlékot, akkor a szülő személyi-, TAJ-, lakcím- adókártyájával és a szakorvosi igazolással kell jelentkezni az előbb felsorolt intézmények valamelyikében, és vinni kell és a gyermek születési anyakönyvi kivonatát és TAJ kártyáját.

 

Összege: A gyermekgondozási segély havi összege azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével (2017-ben 28.500,- forint) töredékhónap esetén egy naptári napra a havi összeg harmincad része jár.

 

 

GYES alatt a gyermek időkorlátozás nélkül járhat iskolába és óvodába.

A GYES mellett a gyermek fél éves koráig nem lehet dolgozni, utána azonban időkorlátozás nélkül lehet, tehát akár napi 8 órás munkaviszonyban is.

 

Igazolas tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermekről

Kérelem gyermekgondozási segély megállapítására