Gyógyszervásárlási támogatás

1. Települési támogatás

2015. március 01-től az önkormányzatok képviselőtestülete a Szociális törvény rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként, önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján települési támogatást nyújtanak. A települési támogatás keretében nyújtható ellátások típusát, jogosultsági feltételeit, összegét az önkormányzat rendelete határozza meg.  A település támogatás keretében nyújtható támogatás többek között gyógyszerkiadások viseléséhez nyújt segítséget.

Teendő: fel kell keresni a lakhely szerinti önkormányzatot ügyfélfogadási időben, és ott adnak további felvilágosítást a teendőkről. Pl. benyújtandó hivatalos papírok típusa, kérelem formája, stb. Ez helyileg eltérő lehet, mivel ez az önkormányzatok saját hatáskörben meghozott rendelete.

 

2. Közgyógyellátás

A szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentésére közgyógyellátási igazolvány adható ki. A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező személy térítésmentesen jogosult a társadalombiztosítási támogatásba befogadott, az indikációs és egyéb kiegészítő feltételeknek való megfelelés esetén

- járóbeteg-ellátás keretében rendelhető gyógyszerekre - ideértve a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszereket is – egyéni gyógyszerkerete erejéig, (legfeljebb havi 12 000 Ft. az éves eseti keret 6000 Ft.)

- gyógyászati segédeszközökre, ideértve a protetikai és fogszabályozó eszközöket is, valamint azok javítására és kölcsönzésére, továbbá

- az orvosi rehabilitáció céljából igénybe vehető gyógyászati ellátásokra. Jogosultságot alanyi és normatív alapon lehet szerezni.

 

Közgyógyellátásnak kétféle típusa van: alanyi jogon járó és normatív alapon járó.

 

Ki jogosult alanyi jogon közgyógyellátásra?

A lakóhely szerint illetékes járási hivatal alanyi jogon közgyógyellátásra való jogosultságot állapíthat meg:

- az átmeneti gondozásban részesülő, és a nevelésbe vett kiskorú;

- az aktív korúak ellátására jogosult egészségkárosodott személy;

- a pénzellátásban részesülő hadigondozott és a nemzeti gondozott;

- a központi szociális segélyben részesülő;

- a rokkantsági járadékos;

- az aki, vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül, továbbá az,

- aki rokkantsági ellátásban részesül és az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg a 30%-os mértéket,

- az, aki rokkantsági ellátásban részesül és 2011. december 31-én I. vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult,

- az aki öregségi nyugdíjban részesül és 2011. december 31-én I. vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, vagy öregségi nyugdíjban részesül, és a nyugdíjra való jogosultságának megállapítását megelőző napon rokkantsági ellátásban részesült I-II. csoportú rokkantságára tekintettel, vagy egészségi állapota nem haladta meg a 30%-os mértéket.

 

Ki jogosult normatív alapon közgyógyellátásra?

Normatív jogcímen jogosult közgyógyellátásra az a személy, akinek esetében a havi rendszeres gyógyító ellátásnak az elismert térítési díja

- az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 10%-át meghaladja (2.850,- Ft) feltéve, hogy

- a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (28.500,- Ft), egyedül élő esetén 150%-át (42.750,- Ft).

 

A közgyógyellátás összege:

Az egyéni gyógyszerkeret összege a jogosult egyéni havi rendszeres gyógyszerköltsége, legfeljebb havi 12.000,- Ft lehet. Amennyiben az egyéni rendszeres gyógyszerköltség a havi 1.000,- forintot nem éri el, egyéni gyógyszerkeret nem kerül megállapításra.

 

Teendő:

  • Fel kell keresni a beteg háziorvosát, és kérni kell tőle igazolást a havi gyógyszerekről. Le kell írnia a szedett gyógyszerek nevét, dózisát és adagolását. Minden gyógyszert le kell írni. Azt is, amit a háziorvos és azt is, amit szakorvos rendelt el. Erre a háziorvos számítógépes programjában található nyomtatvány. Ezt lezárt és lepecsételt borítékban kapja meg a beteg.
  • Otthon kell írni egy kísérő levelet, ami tartalmazza a kérelem okát.
  • Utána fel kell keresni a területileg illetékes Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalát, és ügyfélfogadási időben be kell adni a kérelmet, és a háziorvosi igazolást.
  • A további hivatalos papírok beadásról a Járási Hivatal tájékoztat.

Az alanyi és a normatív közgyógyellátásra való jogosultságról a Járási Hivatal dönt.

 

Kérelem a közgyógyellátás jogosultságára