1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról